Kokoonpano

Kokoonpanemme erilaisia mekaanisia kokonaisuuksia asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kokoonpantava tuote voi sisältää sekä ostettavia että meillä valmistettavia osia ja siihen voi kuulua myös tuotteen toimivuuden testaus.