Laadunvarmistus

Tuotannon ja tuotteiden laadunvarmistukseen on käytössä perinteisten mittavälineiden ja tuoteryhmä- ja valmistustapakohtaisten erikoismittavälineiden lisäksi Mitutoyon 3D-koordinaattimittauskone, jolla päästään käytännön mittaustyössä sadasosien tarkkuuksiin. Suurin mahdollinen kappalekoko mittauskoneelle on 700 mm x 700 mm x 600 mm.